INSTALACJE WOD-KAN-GAZ Jan Mazan, tel. 603 057 237

Wkłady kominowe "ALUFOL"

Oferujemy montaż wkładów kominowych :
  • ze stali kwasoodpornej
  • wkłady typu „ALUFOL"

STRUKTURA MATERIAŁOWA WKŁADÓW KOMINOWYCH „A L U F O L"

Wkłady kominowe typu „ALUFOL" produkowane są w postaci rękawa złożonego z następujących warstw:

  1. folia polietylenowa
  2. tkanina z włókna szklanego
  3. taśma aluminiowa kwasoodporna pokryta topliwą folią polipropylenową,gwarantującą samowulkanizację rękawa aluminiowego
  4. rozpierająca folia polietylenowa (rękaw technologiczny)
  5. szew podłużny folii aluminiowej

Dzięki odpowiedniej budowie wkład typu „ALUFOL" po rozpompowaniu tworzy sztywną, zwartą konstrukcję doskonale chroniąc komin przed destrukcyjnym działaniem spalin gazu.

Do uszczelniania przewodów wentylacyjnych stosuje się wkłady bez warstwy tkaniny z włókna szklanego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I OPIS MONTAŻU WKŁADÓW „A L U F O L"

NADMUCHIWANA WKŁADKA KOMINOWA TYPU „ALUFOL"

Chroni wnętrze przewodu kominowego przed agresywnym działaniem odprowadzanych spalin gazu ziemnego. Może mieć zastosowanie we wszystkich budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych niezależnie od kształtu przekroju przewodu spalinowego czy wentylacyjnego.
 

WKŁADKI PRODUKOWANE SĄ W ROZMIARACH:

Obwód przewodu: 50 – 180 cm.
Wysokość przewodu: do 30.0 m.
Technologia montażu wymaga wykonania wkładki o 1.0 m dłuższej od wysokości komina.
     

WARUNKI TECHNICZNE:

Wkładka przeznaczona jest do odprowadzenia spalin o temperaturze do 160o C. Temperatura mierzona jest w kanale odpowietrzającym na poziomie czopucha.
 

KSZTAŁT PRZEWODU KOMINOWEGO:

Wkładka kopiuje kanał odpowietrzający, nie formuje regularnego kształtu okręgu (oprócz okrągłego kanału odpowietrzającego). W zasadzie nie zmniejsza poprzedniego pola przekroju kanału. Posiada gładkie ścianki i zaokrąglone rogi.
     

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Wkładka jest gazoszczelna, wodoszczelna, chemicznie obojętna, nienasiąkliwa, odpowiednio odporna na tarcie z wyjątkiem stalowych strun i szczotek. Jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Gładka i „ciepła" powierzchnia wkładki zwiększa ciąg i zaoszczędza paliwo gazowe. Wkładka jest statycznie samonośna.
 

PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM:

Na czapce kominowej wkładka „ALUFOL®" zostanie zakotwiczona do blachy aluminiowej profilowanej. W otworze wyciorowym bezpośrednio z dolnego zakończenia wkładki zostanie utworzony zbiorniczek na zbieranie się kondensatu (skroplin). Czopuch zostanie poprzez warstwę muru wyłożony blachą, otwór wlotu spalin wycięty i wyłożony za pomocą silikonu wysokotemperaturowego. W taki sam sposób zostanie przygotowany również otwór wymiatający.
     

TRWAŁOŚĆ:

Okres trwałości wkładki kominowej został określony na podstawie badań naukowych i doświadczeń na co najmniej 20 lat.
 

MONTAŻ:

Montaż wkładki trwa około 1 godziny i eliminuje wszelkie uciążliwe roboty budowlane związane z przebudową i remontem kominów systemem tradycyjnym. Instaluje się ją przez czapkę kominową do otworu wybierającego (wycioru), a w kanale kominowym zostaje rozłożona za pomocą sprężonego powietrza. W mieszkaniach nie powstaje zbyteczny brud, eliminuje się transport materiałów budowlanych i gruzu budowlanego. Instalowanie wkładki jest możliwe również podczas mroźnej pogody.
     

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU:

Należy dokładnie wymieść i wyczyścić przewody kominowe oraz oczyścić otwory wybierające (wyciory). Dokonać ewentualnych napraw korpusu komina i zapewnić do niego dostęp na dachu, a w przypadku potrzeby ustawić rusztowanie kominowe. Należy udostępnić otwory wlotu spalin w mieszkaniach i otwory wybierające w piwnicach.
 

 

Aprobata techniczna

Atest PZH

Deklaracja zgodności

Certyfikat zakładowej kontroli produkcji

 

     
Dane teleadresowe | Kontakt

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
Jan Mazan

tel. 603 057 237
e-mail: jan.mazan.pl@gmail.com